P R O F I L

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) TEBING TINGGI

 • Nama Madrasah                 : Madrasah AliyahNegeri (MAN) TebingTinggi
 • NSM                                      : 131112760001
 • NPSN                                    : 10264777
 • SK Penegerian Madrasah
  Nomor                                  : 93 Tahun 2009
  Tanggal                                 : 19 Juni 2009
 • Akreditasi Madrasah
  Peringkat                              : B
  Tahun                                    : 2017
 • Alamat Madrasah
  Jalan                                      : Baja
  Kelurahan                             : TebingTinggi
  Kecamatan                            : Padang Hilir
  Kota                                        : TebingTinggi
  Provinsi                                  : Sumatera Utara
  No. Telp. Fax                        : 0621-23238
 • TahunBerdiri                        :  2009
 • NPWP                                     :  00.683.253.9-114.000
 • NamaKepala Madrasah      :  SYAMSUDDIN, S.Pd.I
 • No. Telp/HP                          : 0813-6167-0611
 • Kepemilikan Tanah              :  Pemerintah RI  CqKementerian Agama
 1. Status Tanah                         :HakPakai
 2. Luastanah                              : 31,358 m2

 

KEADAAN SARANA PRASARANA

 

No KeteranganGedung Jumlah Keadaan / Kondisi
Baik RusakRingan RusakBerat Luas m2 Ket
1 RuangKelas 14 13 1 72
MeubelairRuangKelas 700 700
2 RuangPerpustakaan 1 1 64
MeubelairPerpustakaan 20 20
3 RuangLaboratoriumBiologi 1 1
Meubelair Lab. Biologi 30 30
4 RuangLaboratoriumFisika 1 1 64
Meubelair Lab. Fisika 30 30
5 RuangLaboratorium Kimia 1 1 64
Meubelair Lab Kimia 30 30
6 RuangLaboratoriumKomputer 1 1 72
Komputer 40 20 20
Meubelair Lab Komputer 81 20 20 41
7 RuangKepala 1 1 40
MeubelairRuangKepala 3 3
8 Ruang Guru 1 1 96
MeubelairRuang Guru 35 35
9 Ruang Tata Usaha 1 1 72
MeubelairRuang Tata Usaha 20 3 4 13
10 Musholla 1 1
11 Ruang UKS 1 1
MeubelairRuang UKS 4 1 3
12 Ruang BP/BK 1 1
MeubelairRuang BP/BK 5 5
13 Gudang 2 2
14 Ruang Sirkulasi 1 1 4
15 Ruang Kamar Mandi Kepala 1 1 4
16 Ruang Kamar Mandi Guru/TU 2 2 4
17 Ruang Kamar Mandi Siswa 5 5 4
18 Halaman/Lapangan Olahraga 1 1 3.645

 

KEADAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

 

No Pengelola PNS Non PNS  
Tenaga Pendidik Lk Pr Lk Pr Jumlah
1 Guru PNS 7 8 15
2 Guru Tetap Yayasan
3 Guru Honorer 10 15 25
4 Guru Tidak Tetap
5 Kepala Tata Usaha 1 1
6 Staf Tata Usaha 1 1 2
7 Staf Tata Usaha (Honorer) 3 4 7
Jumlah 9 9 13 19 50

 

KEADAAN SISWA MAN TEBING TINGGI

No Keadaan Kelas Siswa TP. 2018/2019 TP. 2019/2020
Jlh Rombel Lk Pr Jlh Jlh Rombel Lk Pr Jlh
1 Kelas X 5 62 70 132 5 74 75 149
2 Kelas XI 5 72 77 149 5 62 68 130
3 Kelas XII 4 54 68 122 5 69 77 146
Jumlah 14 188 215 403 15 205 220 425

By webman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *